VAMAX - logo
Profil spoločnosti | Stanovenie ceny | Referencie | Kontakty
ilustracne foto

Popis stanovenia ceny:

1. Inžinierska a projektová činnosť

Ponuková cena je stanovená podľa sadzobníka UNIKA vrátane kvalitatívnych a dodacích podmienok pre príslušné kategórie stavby.

Vykonávanie stavieb

Stavby vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy o dielo, kde je cena stanovená ponukovým rozpočtom pre príslušné kategórie stavby.

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 7. 5. 2020
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP