VAMAX - logo
ilustracne foto

Inžiniering

(prierezové akcie)
 Názov:Sereď Cukrovar NOVA, odstránenie vlečkového koľajiska
 Rok:2000
 Investor:Cukrovar NOVA a.s. Sereď
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie odstránenia časti vlečkového koľajiska a vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ŠDU Bratislava
 
Zavlečkovanie areálu SWEDWOOD Slovakia a.s. MalackyNázov:Zavlečkovanie areálu SWEDWOOD Slovakia a.s. Malacky
Rok:2001
Investor:SWEDWOOD Slovakia a.s. Malacky
Charakteristika:zabezpečenie štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej dokumentácie vrátane vydania stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom ŠDU Bratislava
   
I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 31,073Názov:I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 31,073
Rok:2002
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
Charakteristika:zabezpečenie vydania zmeny stavebného povolenia zo stupňa automatických závor na spôsob stráženia železničného priecestia PZS BOBEC s mechanickou závorou, obsluhovanie na mieste dopravným zamestnancom, z dôvodu značných finančných úspor (jednalo sa o dočasné železničné priecestie)
 
I/65 Hronský Beňadik – Rudno nad Hronom, železničné priecestieNázov:I/65 Hronský Beňadik – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 13,313
Rok:2002
Investor:Slovenská správa ciest Banská Bystrica
Charakteristika:zabezpečenie vydania zmeny stavebného povolenia zo stupňa automatických závor na spôsob stráženia železničného priecestia s uzamykateľnou mechanickou závorou, obsluhovanie na mieste dopravným zamestnancom, z dôvodu značných finančných úspor (jednalo sa o dočasné železničné priecestie)
 
 Názov:Nadstavba výrobnoadministratívneho objektu SMF Marko
 Rok:2003
 Investor:SMF Marko Trnava
 Charakteristika:prejednanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom
 
 Názov:ŽSR, elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo
 Rok:2004,2005
 Investor:ŽSR, GR Bratislava
 Charakteristika:prejednanie dokumentácie pre územné rozhodnutie elektrifikácie trate Zvolen – Fiľakovo s verejnými orgánmi a organizáciami a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
 
 Názov:I/50 (R2) Tornaľa – preložka
Rekonštrukcia železničného priecestia v Gemerskej Panici
 Rok:2006
 Investor:NDS, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, prejednanie PD so zainteresovanými zložkami a vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Košice
 
 Názov:Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov SO 162-01 úprava jestvujúcich miestnych komunikácií – železničné priecestie
 Rok:2006
 Objednávateľ:ADTS s.r.o. Žilina
 Charakteristika:vypracovanie technologických postupov, prejednanie PD so zainteresovanými zložkami, vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava, koordinácia realizačných prác
 
 Názov:OFF SITES CHÚV II/III SO 6336/07 rekonštrukcia koľaje 703
 Rok:2006
 Investor:Slovnaft, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava
   
 
 Názov:Vlečka Slovnaft a.s., úprava koľaje K803A v rámci stavby BEB, časť PC1
 Rok:2008
 Investor:Slovnaft, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava
 
situaciaNázov:Priemyselný park WestPoint, D2 DISTRIBUTION PARK
Rok:2008
Objednávateľ:Pinnacle Slovakia, s.r.o., Bratislava
Charakteristika:zabezpečenie výnimky z čl.12 ods.7 PTPŽ (P1) novo navrhovanej vlečkovej koľaje pre Priemyselný park WestPoint do železničnej trate Zohor – Plavecký Mikuláš vrátane prejednania so zložkami ŽSR, OR Trnava a ŽSR, GR Bratislava a MDPaT SR Bratislava
 
 Názov:Rekonštrukcia plnenia žel. cisterien v areáli SLOVNAFT a.s., Terminál Kľačany
 Rok:2008
 Investor:Slovnaft, a.s. Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava
 
 Názov:ŽSR, Sliač, priechod pre peších s priecestným zabezpečovacím zariadením
 Rok:2008
 Objednávateľ:ŽSR, GR Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, zabezpečenie vydania stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava
 
 Názov:Samoobslužné predajné automaty cestovných dokladov v tarifnom bode Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica
 Rok:2009
 Investor:Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Bratislava
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Košice
 
 Názov:Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 5,297 železničnej trate Levice –Úľany n/Žitavou
 Rok:2009
 Investor:ANTECO s.r.o., Kalná nad Hronom
 Charakteristika:vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania súhlasu špeciálnym stavebným úradom ÚpRŽD Bratislava

späť na začiatok ^

Všetky práva vyhradené Vamax, s.r.o. Posledná aktualizácia 7. 5. 2020
Technická informácia. Návrh a riešenie SVOP